Shodno Zakonu o igrama na sreću Republike Crne Gore (Sl.list RCG br. 13/07 od 18.12.2007.), “MULTIMAT” d.o.o., dana 01.01.2022.g. donosi:

PRAVILA IGRE

KLAĐENJE NA SPORTSKE DOGAĐAJE

 
OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilima uređuje se priređivanje posebne igre na sreću klađenja (u daljem tekstu: klađenje) i ona sadrže odredbe o priređivanju klađenja, uslovima za učešće u klađenju, mjestu priređivanja klađenja, visini uplate po jednoj kombinaciji, roku za prijem uplata, fondu dobitaka, objavljivanju rezultata igre, roku isplate dobitaka, obavještavanju učesnika klađenja o pravilima klađenja, postupku u slučaju odlaganja ili promjene vremena održavanja događaja, odgovornosti priređivača klađenja, poslovnoj tajni, održavanju reda u uplatno – isplatnim mjestima, ponašanju učesnika u klađenju na uplatno – isplatnim mjestima, o zaposlenima kao i o drugim pitanjima od značaja za priređivanje klađenja.

Član 2.

Klađenje iz člana 1. priređuje “MULTIMAT” d.o.o., društvo sa ograničenom odgovornošću, sa sjedištem na adresi Trg Golootočkih žrtava, Podgorica, PIB 02397706 (u daljem tekstu Priređivač)

olimp.me je u vlasništvu Multimat d.o.o. Trg Golootočkih žrtava– Podgorica,  koja je u Centralnom registru privrednih subjekata Crne Gore registrovana pod brojem 50201194, PIB 02397706, PDV 60/31-00156-9.

Olimp kladionica priređuje igre na sreću u skladu sa rješenjem broj 02-424/20-830/4 izdatim od Ministarstva finansija Crne Gore – Uprava za igre na sreću.

Član 3.

Ova pravila predstavljaju opšte uslove za zaklučenje ugovora o pristupu za učešće u svim vrstama klađenja kod Priređivača, a koji se smatra zaključenim kada učesnik izvrši uplatu priređivaču za učešće u klađenju.

Ova pravila obavezuju Priređivača i učesnike u klađenju i oni su dužni da ih se u potpunosti pridržavaju.

Član 4.

Klađenje je posebna igra na sreću u kojoj Priređivač unaprijed određuje događaje i kvote za klađenje, a učesnik slobodnom voljom bira tipove kojima obilježava ishod ponuđenog događaja ili grupe događaja.

Klađenje se priređuje u kontinuitetu, po kolima koja su vremenski ograničena.

Početak ili kraj kola nemaju uticaj na procjenu tipova na događajima i obračun dobitaka na tiketima.


 
MOGUĆE VRSTE I NAČIN OPKLADA

Član 5.

Kod klađenja se koriste oznake za tipove (igre):

Znak “1” se odnosi na domaćina, znak “X” se odnosi na neriješen rezultat dok se znak “2” odnosi na gosta. U slučaju nepostojanja domaćinstva ili se meč igra na neutralnom terenu znak “1” se odnosi na prvoimenovani tim na tiketu, dok se znak “2” odnosi na drugoimenovani tim na tiketu.

“SINGL OPKLADA” predstavlja opkladu  na samo jedan događaj.

“KOMBINACIJE”  su posebni tipovi koji istovremeno označavaju minimum dva ishoda kod kojih je potrebno pogoditi oba ishoda da bi tip bio dobitni.

“SISTEMSKA OPKLAADA” je poseban način formiranja (uvećanja) broja kombinacija za klađenje tako što se igraču omogućuje da formiranjem grupa događaja uvećava ukupan broj pojedinačnih kombinacija za klađenje. Svaki događaj iz ove grupe je na tiketu obilježen sa “(S)” a tip sistema je je dat na tiketu ispod spiska događaja i tipova (Npr. Sistem: 4/6).

“FIKS” je oznaka koja se koristi kod igranja sistema, da se njom označi određen događaj koji će učestvovati u svim pojedinačnim kombinacijama koje je učesnik odabrao za klađenje. Ovakvi događaji su na tiketu obilježeni sa “(F)”

“DVOZNAK OPKLADA” je poseban način stavljanja bilo koja dva tipa ovih pravila na isti događaj na tiketu. Mogu se staviti u dvoznak bilo koja dva tipa ovih pravila. Na ovaj način se postojeći broj kombinacija uvećava dva puta, samim tim uplata po kombinaciji se umanjuje dva puta. Primjer: odigran 1 dvoznak predstavlja 2 kombinacije, odigrana 2 dvoznaka predstavljaju 4 kombinacije, odigrana 3 dvoznaka predstavljaju 8 kombinacija itd.

“UPLATA PO KOMBINACIJI” ili množilac učešća je broj kojim učesnik uz posebnu doplatu označava koliko puta njegove kombinacije učestvuju u igri, odnosno koliko će se puta uvećavati eventualna visina dobitka na tiketu. Jednaka je visini uplate podijeljenoj sa brojem kombinacija.

“KVOTA” je decimalni broj koji unaprijed određuje Priređivač za svaki događaj, za svaki tip koji je predmet klađenja i služi za izračunavane visine dobitka na tiketu.
Kvota može biti određena za svaki događaj posebno, kao dio jedne kombinacije ili za ukupnu kombinaciju, odnosno za sve događaje koji čine tu kombinaciju.
U slučaju da su kvote određene za svaki događaj posebno, kvota pojedinačne kombinacije se dobija množenjem kvota svih pojedinačnih događaja.

 
Član 6.

Za određeni događaj i/ili određeni tip Priređivač zadržava pravo postavljanja eventualnog minimalnog uslova igre.
Učesnici u klađenju su dužni da poštuju eventulni minimum i maksimum broja događaja za svaki tip onako kako je to Priređivač objavio.

Član 7.

Dobitna pojedinačna kombinacija je ona kombinacija na kojoj su tačno pogođeni svi tipovi (ishodi) svih događaja koje je učesnik odabrao a koje učestvuju u toj kombinaciji.


 
POSTUPAK I USLOVI KLAĐENJA

Član 8.

Uplate za klađenje primaju se na uplatno – ispltnim mjestima kladionice koja su obilježena posebnom oznakom (ugovorom o koncesiji) koju izdaje Ministarstvo finansija Republike Crne Gore – Uprava za igre na sreću.

Član 9.

Kvote za navedene vrste tipova (igara) u nalaze se istaknute na websajtu olimp.me ili u listama koje izlaze iz štampe 2 puta nedeljno – utorkom (uplate za ovu listu se primaju utorkom, srijedom i četvrtkom) i petkom (uplate za ovu listu se primaju petkom, subotom, nedeljom i ponedeljkom), kao i u dopunama koje izlaze svakodnevno u 10h, a nekim danima, kada ima više ponude, i više puta dnevno u 11h i 12h i objavljuju se na štampanim medijima u svim uplatno – isplatnim mjestima kladionice kao i na elektronskim medijima (teletekst, web servis i sl.).

Zbog bolje preglednosti u listama i dopunama nije moguće prikazati sve tipove za svaki događaj. Iako svi tipovi nijesu prikazani na nekom događaju učesnici u klađenju na sve događaje mogu odigrati sve tipove iz ponude. Informaciju o visini kvote za neki tip na nekom događaju učesnici u klađenju mogu dobiti od zaposlenog na uplatno – isplatnim mjestima kladionice ili putem web servisa (www.olimp.me).

Član 10.

Priređivač zadržava pravo promjene iznosa minimalne uplate po kombinaciji, iznosa minimalne uplate na tiketu i maksimalnog iznosa za isplatu dobitka na tiketu.

Član 11.

Priređivač zadržava pravo da u svakom momentu, delimično ili potpuno, bez davanja posebnog obrazloženja, ne prihvati klađenje učesnika u klađenju.

Priređivač zadržava pravo da na neki događaj u toku (live bet) otkaže dalje klađenje (makne sa ponude)  bez davanja posebnog obrazloženja. Pri tom sve dotadašnje zaključene opklade na tom meču ostaju važeće i nije moguće njihovo storniranje.

Priređivač zadržava pravo da za svaki tip i na svaki događaj promijeni vrijeme do kada prima opkladu bez davanja posebnog objašnjenja.

Član 12.

Priređivač zadržava pravo da promijeni kvote objavljene na websajt stranici, listi događaja ili dnevnim dopunama.

Član 13.

Učesnici u klađenju popunjavaju pomoćne listiće (obrasce) koje izdaje Priređivač, pri čemu su obavezni de se pridržavaju oznaka i objašnjenja tipova (igara) datih u listi tipova.

Kada je klađenje prihvaćeno, Priređivač prima uplatu od učesnika u klađenju i potom daje učesniku tiket, ovjerenu potvrdu o učešću u igri klađenja, koji sadrži mjesto, adresu, vrijeme, datum, izbore učesnika u klađenju, eventualne maksimalne i minimalne kvote, eventualne maksimalne i minimalne visine dobitaka, broj kombinacija na tiketu, vrsta eventualnog sistema kao i iznos primljene uplate.

Tiket predstavlja dokaz o učešću učesnika u klađenju, na osnovu koje učesnik kasnije ima pravo na isplatu eventualnog dobitka.

Prilikom izračunavanja visine dobitka na tiketu uzimaju se u obzir isključivo kvote (i specijalne vrijednosti) koje su važeće u momentu uplate i ispisane su na tiketu učesniku klađenja.

Važeća kvota za klađenje na bilo koji događaj, kao i za klađenje na događaj u toku (live bet) je isključivo ona koja se nalazi na uplaćenom tiketu za klađenje.

Važeća vrijednost hendikepa ili granica (golova, koševa, kartona kornera i sl.) je isključivo ona koja se nalazi na uplaćenom tiketu za klađenje.

Zbog eventualnih tehničkih problema, može doći do razlike u kvoti (ili specijalne vrijednosti) koja se nalazi na platformi za prikaz kvota (lista, dopuna, teletekst, web i sl.) i kvoti (ili specijalne vrijednosti) koja je ištampana na tiketu kako za kvote na događaje tako i za događaje u toku (live bet).

Na događaje u toku (live bet) dešavaju se stalne promjene kvota i specijalnih vrijednosti (hendikepa ili granica). Bilo da je kvota promjenjena, bilo da je promjenjena specijalna vrijednost na događaje u toku (live bet) u momentu uplate tiketa, tiketi ostaju važeći i nije moguće njihovo poništavanje (storniranje).

Zbog tehničkih problema, može doći do razlike u šifri na događaj prikazan u listi događaja tj. na platformi za prikaz kvota, tako da je na listi jedna šifra vezana za drugi događaj nego na uplaćenom tiketu za klađenje.

Važeći događaj za izračunavanje dobitka na tiketu je isključivo onaj događaj koji se nalazi na uplaćenom tiketu za klađenje.

Za opklade na uplatno – isplatnim mjestima kladionice odlučujuće za ispravnost i sadržaj opklade jeste elektronski sačuvana opklada na računarima Priređivača.

Član 14.

Kladionica nema obavezu da pruži dodatne informacije kao što su tip takmičenja (npr. liga takmičenje ili kup takmičenje i sl.), skraćeno ili produženo vrijeme meča (npr. kod prijateljskih utakmica, malih turnira, juniorskih takmičenja, turnira u dvorani, i sl.), mjesto igranja (npr. neutralno mjesto odigravanja), i sl.

Za ispravnost dodatnih informacija koje su date, kao što su tip i naziv takmičenja, skraćeno ili produženo vrijeme meča, mjesta odigravanja, kao i za sve statistike, tabele i rezultate prethodnih mečeva, Priređivač ne preuzima odgovornost.

Član 15.

Postignuti rezultat događaja je važeći bez obzira na činjenicu ko je domaćin događaja.

U slučaju da je prvoimenovani tim u listi događaja zapravo gost i drugoimenovani tim zapravo domaćin događaja takav događaj je važeći i sve opklade (bilo dobitne ili nedobitne) na tom događaju će biti važeće.

Član 16.

Ukoliko učesnik u klađenju ustanovi da klađenje, koje nije klađenje na događaje u toku (live bet), od strane Priređivača, nije ovjereno u skladu sa njegovim zahtjevom, tada učesnik ima pravo da odustane od klađenja i zatraži storniranje i povraćaj uplate nakon izvršene uplate, najkasnije u roku do 5 (pet) minuta nakon zaključivanja klađenja, a prije početka odigravanja događaja sa tiketa.

Igrač je za izbor svojih opklada sam odgovoran i ne može tvrditi da su podaci koje je kladionica dala na raspolaganje pogrešne ili nepotpune.

Storniranje tiketa i povraćaj uplate na događaje u toku (live bet) po zaključenju ugovora klađenja nije moguće. Učesnik ima mogućnost da virtuelni listić za klađenje u bilo koje vrijeme mijenja ili da ga izbriše do konačne potvrde uplate. Potvrdom uplate učesnik u klađenju se složio da ispuni ugovor i da se odriče prava na opoziv ili storniranje.

Član 17.

Datum i vrijeme početka događaja koji je prikazan u listi događaja, informativnog je karaktera. Kao početak događaja uzima se vrijeme istaknuto na zvaničnim izvorima informisanja za dati događaj.


NAČIN I ROK ISPLATE TIKETA

Član 18.

Prilikom isplate dobitka, učesnik u klađenju predaje Priređivaču potvrdu o učešću u klađenju – tiket koja sadrži barem jednu dobitnu pojedinačnu kombinaciju.

Dobitna pojedinačna kombinacija je ona koja ne sadrži nijedan promašeni tip.

Član 19.

Priređivač utvrđuje zvaničan rezultat događaja na osnovu zvaničnih izvora informisanja za dati događaj koje službeno objavljuje organizator takmičenja ili događaja (nacionalni ili internacionalni savez, organizator kupa i sl.).

Priređivač sledećeg kalendarskog dana, na početku radnog vremena, objavljuje na svim uplatno – isplatnim mjestima kladionice zvaničan izvještaj o rezultatima završenih događaja u štampanoj formi.

Rezultati prikazani na teletekstu su nezvanični.

Priređivač će izvršiti isplatu odmah po objavljivanju zvaničnih rezultata na uplatno – isplatnim mjestima kladionice, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja zvaničnih rezultata ukoliko postoje sporni rezultati ili ishodi.

Za procjenu ishoda nakon događaja relevantni su samo službeni rezultati od zaduženog saveza. Naknadne promjene od saveza (tzv. odluke za zelenim stolom) ne važe za procjenu opklade.

Relevantni su samo rezultati nakon regularnog vremena (+ sudijska nadoknada). Produžeci ili izvođenje penal serija nemaju uticaja na ishod opklade, osim ako je posebno napomenuto u opisu tipova ili na listi događaja.

Član 20.

U slučaju pogrešno objavljenog zvaničnog rezultata nekog događaja, Priređivač će odmah po uočavanju greške nanovo objaviti tačan zvaničan rezultat na tom događaju i sve tipove (ishode) tog događaja će procijeniti prema novo objavljenom, tačnom rezultatu događaja.

Član 21.

Kod kombinovane ili singl opklade (sa jednom kombinacijom) kvota jedne kombinacije predstavlja i ukupnu kvotu na tiketu, dok za sistemske ili dvoznak tikete ukupna kvota na tiketu se dobija sabiranjem kvota pojedinačnih kombinacija.

Visina eventualnog dobitka na tiketu se dobija množenjem ukupne kvote sa uplatom po kombinaciji tj. množenjem ukupne kvote sa uplatom pa dijeljenjem sa brojem kombinacija (vrijednosti uplate i broja kombinacija su prikazane na tiketu ispod liste događaja koje je učesnik odabrao).

Iznos dobitka ne može da premaši maksimalan iznos dobitka na tiketu definisan u Članu 10. ovih pravila.

Priređivač zadržava pravo promjene maksimalnog dobitka za svaki tiket, prije konačne potvrde uplate tiketa, što će biti ištampano i na tiketu.

Član 22.

U slučaju gubitka potvrde o ušečću u klađenju ili njenog oštećenja u mjeri da nije moguće pouzdano utvrditi vjerodostojnost klađenja, Priređivač zadržava pravo da odbije izvršenje isplate dobitka.

Član 23.

Učesnik ima pravo da u roku od 7 (sedam) dana od dana objavljivanja zvaničnog izvještaja o rezultatima i ishodima događaja uloži pismeni prigovor Priređivaču, ukoliko smatra da Priređivač nije pravilno procjenio ishod ili visinu ostvarenog dobitka na tiketu.

Ukoliko Priređivač utvrdi da je prigovor osnovan dužan je da u roku od 7 (sedam) dana,  izvrši isplatu iznosa ostvarenog dobitka učesnika u klađenju.

Član 24.

Isplata novčanih dobitaka u klađenju zastarjeva u roku od 21 dan od dana objavljivanja zvaničnog izvještaja rezultata poslednjeg događaja na tiketu.      


PONIŠTENI DOGAĐAJI – DOGAĐAJI SA KVOTOM 1,00 (JEDAN)

Član 25.

U slučaju da događaj sadrži pogrešnog učesnika u događaju ili pogrešne učesnike u događaju, svi tipovi (ishodi) na takvom događaju će se smatrati kao dobitni sa kvotom 1,00 (jedan) tj. kao poništeni.

PRIMJER:
U ponudi je dat meč Bajern – Šalke. Odigrao se meč Bajern – Šalke Am.  Kako nije ispravan naziv drugog učesnika, svi tipovi (ishodi) na događaju Bajer – Šalke će se smatrati kao dobitni sa kvotom 1,00 (jedan) tj. kao poništeni.

Član 26.

U slučaju da se bilo koji događaj, izuzetak su događaji tenisa, iz bilo kojeg razloga odloži i ne odigra se do kraja sljedećeg kalendarskog dana u odnosu na vrijeme početka događaja prikazanom na tiketu, tada se drugog sljedećeg kalendarskog dana, na početku radnog vremena, objavljuje zvaničan izvještaj za taj događaj po kome se svi ishodi procjenjuju kao dobitni sa kvotom 1,00 (jedan) tj. poništeni.

Izuzetak predstavlja kada se događaj odigra u toku sljedećeg kalendarskog dana u odnosu na vrijeme početka događaja prikazanom na tiketu, kada se svi ishodi procjenjuju na način kao da je događaj odigran u vremenu početka prikazanom na tiketu tj. kao zaključeni (dobitni ili nedobitni).

Za teniske mečeve se čeka odigravanje tog meča u sklopu tog turnira, bez obzira na period čekanja.

U slučaju da navedeni strijelac na fudbalske ili druge utakmice/turnire ne uđe uopšte na utakmicu tj. ne odigra nijedan momenat utakmice/turnira, svi ishodi na tog strijelca procjenjuju se kao dobitni sa kvotom 1,00 (jedan) tj. kao poništeni.

Član 27.

Ukoliko se dogodi da se konačno zaključenje ugovora o klađenju izvršilo nakon početka nekog događaja, tada se svi ishodi na tom događaju, procjenjuju kao dobitni sa kvotom 1,00 (jedan) tj. kao poništeni.

Ovo pravilo ne važi za klađenje uživo (live bet).

Član 28.

U slučaju prekida događaja u bilo kojem momentu, pri tom da od strane sudije ne bude odmah nakon prekida proglašen službeni rezultat, kao i neodigravanja ili nenastavljanja događaja do isteka sledećeg kalendarskog dana, svi tipovi (igre, ishodi) koji nisu zaključeni u momentu prekida će se računati kao dobitni sa kvotom 1,00 (jedan) tj. kao poništeni.

Ukoliko se neki događaj nanovo odigra ili se nastavi do isteka sledećeg kalendarskog dana, tada se svi tipovi (igre, ishodi) procijenjuju prema rezultatu postignutom na tom događaju koji je nanovo odigran ili nastavljen.

Pod zaključenim tipom (igrom, ishodom), dobitnim ili nedobitnim, smatra se onaj tip čiji se ishod, čak ni teoretski, ne bi promijenio ukoliko bi utakmica bila odigrana do kraja.

Pod tipom (igrom, ishodom) koji nije zaključen, bio on u momentu prekida dobitni ili nedobitni, se smatra onaj tip kod kojeg postoji makar teoretska vjerovatnoća da se promijeni ishod ukoliko bi utakmica bila odigrana do kraja i takav tip će se računati kao dobitni sa kvotom 1,00 (jedan) tj. kao poništeni.

Član 29.

Priređivač zadržava pravo da tipove na nekom događaju kod kojih je kvota (ili specijalne vrijednosti) vidljivo obrnuta ili netačna u vrijeme zaključenja ugovora o klađenju (u poređenju sa vrijednostima tih kvota (ili specijalnih vrijednosti) koje su bili u to vrijeme na sajtu www.betfair.com) računa kao dobitne sa kvotom 1,00 (jedan) tj. da takve tipove poništi.

Član 30.

Priređivač igara zadržava pravo kod sumnje manipulacije ili prevare da poništi sve opklade na taj događaj i uračuna kvotu 1,00 (jedan).

Sumnja na manipulaciju ili prevaru je data ako je ispunjena jedan ili više od sljedećih kriterijuma:

 1. opklade na događaje sa neobičnim ishodom
 2. opklade sa neuobičajeno visokom isplatom
 3. sistemske opklade na neobične tipove/lige
 4. više opklada sa identičnim ili sličnim kombinacijama
 5. opklade koje sugerišu udruživanje i koje su vremenski i sadržajno vezane.

U slučaju da se od različitih ili istih učesnika u kratkom vremenskom periodu primi više opklada sa identičnim ili sličnim kombinacijama, Priređivač zadržava pravo da poništi sve takve opklade, čak i nakon što su opklade utvrđene.

Priređivač zadržava pravo da u bilo koje vrijeme (uključujući i vrijeme poslije zaključivanja opklada) odbije ili poništi, bilo koju opkladu ili dio opklade ukoliko zaključi da postoji dogovor između različitih učesnika u klađenju ili sprega između njihovih korisničkih naloga.

Kladioničar zadržava pravo da pokrene pravni postupak protiv istih učesnika.

U slučaju udruženog klađenja, Priređivač zadržava pravo da takve tikete proglasiti nevažećim i učesniku, koji u tome učestvuje, izvršiti povraćaj uplate za te tikete.

Učesnik u klađenju se može kladiti samo na nepoznate ishode i dogadjaje. Ukoliko je u bilo kom slučaju ishod događaja bio poznat ućesniku prije odigravanja tiketa, isti događaj će biti poništen i računaće se kao dobitni sa kvotom 1,00 (jedan) tj. poništen.

Ukoliko Priređivač procjeni da postoji osnovana sumnja da je bilo ko djelovao u cilju određivanja ishoda događaja, kršeći na taj način odredbe i zvanična pravila o održavanju ovakvih događaja, ili čak ukoliko postoje dokazi, na osnovu kojih se osporava regularnost u održavanju ovakvih događaja, Priređivač zadržava pravo da poništi taj događaj i uračuna ga kao dobitni sa kvotom 1,00 (jedan).

Član 31.

Kod klađenja na događaje u toku (live bet) Priređivač zadržava pravo da sve tipove otkucane na nekom događaju na određenim tiketima računa kao dobitne sa kvotom 1,00 (jedan) tj. kao poništene ukoliko je ispunjen jedan ili više od sljedećih uslova:

 1. u momentu zaključivanja ugovora o opkladi (štampanja tiketa) je netačan rezultat prikazan na tom događaju
 2. u momentu zaključivanja ugovora o opkladi (štampanja tiketa) nisu obilježeni svi crveni kartoni na tom događaju
 3. u momentu zaključivanja ugovora o opkladi (štampanja tiketa) nije evidentiran penal koji je dosuđen u tom momentu ili neposredno prije.

Član 32.

Ukoliko se meč ne odigra u standardnom intervalu, 45-90 min., događaj će biti poništen i računaće se kao dobitni sa kvotom 1,00 (jedan) tj. poništen.

Član 33.

Za igru “crveni karton” da/ne, ne računaju se igrači sa klupe i trener koji dobiju crveni karton.

Član 34.

Za igru “vrijeme prvog gola” mjerodavan je sajt “www.xscores.com”
 
 
 
POSLOVNA TAJNA

Član 35.

Zaposleni u uplatno – isplatnim mjestima kladionice dužni su da sledeće podatke čuvaju kao poslovnu tajnu:

 1. o učesnicima (broju poseta, igračima, potrošenom ili dobijenom novcu i sl.)
 2. o finansijskom rezultatu poslovanja kladionice
 3.  O zaposlenima u kladionici.

Član 36.

Priređivač vodi evidenciju o učesnicima u klađenju koji su ostvarili dobitak na način koji propisuje Ministarstvo finansija – Uprava za igre na sreću Crne Gore.

Član 37.

Svi podaci, koji moraju biti tačni, koje učesnik u klađenju dostavi prilikom reigstracije loyalty kartice čuvaju se u zaštićenim bazama podataka kojima drugi učesnici i treća lica nemaju pristup i biće tretirani sa diskrecijom.

Podatke iz stava 1. ovog člana Priređivač može saopštiti trećima licima samo na način predviđen zakonom.

   

PONAŠANJE U UPLATNO – ISPLATNIM MJESTIMA

Član 38.

Priređivač se stara o održavanju reda i zaštiti učesnika na uplatno – isplatnom mjestu kladionice.

Učesnici u klađenju na uplatno – isplatnom mjestu su dužni da se ponašaju pristojno i da druge ušesnike ni na kakav način ne ometaju u klađenju.

Licima mlađim od 18 godina zabranjen je ulazak u uplatno – isplatna mjesta kladionice kao i učešće u igrama klađenja na uplatno – isplatnim mjestima ili na uređajima za klađenje.

Učesnik u klađenju je dužan da uzme u obzir informaciju o opasnosti od kockarske zavisnosti kod klađenja, kao i da njegov nalog nije zamrznut ili je potražio samo-zaključavanje naloga kod druge privatne ili državne kockarnice ili kladionice.

Učesnik u klađenju je dužan da opkladu odigra za sebe kao pojedinca, a ne u ime ili u kombinaciji sa drugima.

Učesnik ne smije biti dio ljudi koji su uključeni u opklade na odabranom događaju. To su: učesnici u odabranim događajima, aktivni član, funkcioner, trener i sl. kao i osoblje kladioničara ili kompanije koje se bave razmenom klađenja.

Priređivač nema obavezu da provjeri tačnost informacija iz stavova 2, 3, 4, 5 i 6 ovog člana i zadržava pravo da u svako vrijeme, nakon što su primijećene pogrešne informacije, učesnicima u klađenju koji se ne pridržavaju ovih pravila ili su dali pogrešne informacije, otkaže opklade, zabrani učešće u klađenju i pristup uplatno – isplatnim mjestima kladionice.

Član 39.

Zaposlenima u kladionici, odnosno uplatno – isplatnim mjestima kladionice zabranjeno je da učestvuju u klađenju, da novčano pomažu učesnike u klađenju ili da zajedno sa njima učestvuju u klađenju.

 
ZAVRŠENE ODREDBE

Član 40.

Priređivač u potpunosti odgovara za regularnost klađenja u slučaju pridržavanja ovih pravila od strane igrača.

Sve obaveze Priređivača prema učesniku u klađenju prestaju trenutkom preuzimanja dobitka od strane dobitnika.

U slučaju bilo kakvog spora između igrača i Priređivača koji se ne bude mogao riješiti mirnim putem i na dogovorni način, biće nadležan Osnovni sud u Podgorici.

Član 41.

Ova pravila će biti istaknuta na svim uplatno – isplatnim mjestima i na web servisu Priređivača čime će postati javno objavljena i dostupna svim.