Čestitamo, uspješno ste registrovani!

Molimo Vas da provjerite email poštu koju ste unijeli tokom kreiranja naloga.
Poslat Vam je mail sa linkom koji je potrebno kliknuti kako biste aktivirali novokreirani nalog.
Nakon aktiviranja naloga, ulogujte se i neka igra počne. Srećno!